สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย