ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับและบริหาร โครงการเรือนวลัย