ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์มอบบ้านให้นางเกลือน ธานีเวช ประชาชนในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

วันนี้ (8 เมษายน 2564 ) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์​ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านการปฏิรูปที่ดินของมวล. และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกันมอบบ้านซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ นางเกลือน ธานีเวช อายุ 92 ปี ประชาชนในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ในงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี 2564” ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

รองศาสตราจารย์​ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  กล่าวว่า โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรชุมชนสาธิตฯ ในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ได้ร่วมกันจัดสรรที่ดินแปลงใหม่ให้แก่ราษฎร 8 ราย จำนวนครัวเรือนละ 5 ไร่เรียบร้อยแล้ว โดยนางเกลือนเป็น 1 ใน 8 ราษฎรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวและเป็นผู้สูงอายุที่อยู่โดยลำพังไม่สามารถสร้างบ้านเองได้ มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรวิศกรรมโยธาได้ร่วมกันลงไปสร้างบ้านให้ในเขตชุมชนสาธิตฯ โดยดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่า 80 %  ส่วนราษฎรอีก 7 รายที่เหลือยังมีความสามารถในการสร้างที่อยู่อาศัยเองได้

“อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาท มหาวิทยาลัยได้ทยอยสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เสียสละที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านการศึกษา การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร การผลิตแก๊ซธรรมชาติจากมูลสุกร การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยติดเตียง การนำสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงมิติทางด้านการคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้น และโครงการอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเห็นชุมชนเติบโตและเข้มแข็งไปพร้อมๆกับมหาวิทยาลัย”รองศาสตราจารย์​ ดร.สุรินทร์ กล่าว            

สำหรับราษฎรที่ยังอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถูกบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฏีกา ให้ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 25 ราย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจัดสรรที่ดินแปลงว่างให้กับราษฎรกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้ราษฎรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินดังกล่าว เข้ารับการจัดสรรที่ดินตามกระบวนการต่อไป


TOP