ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล เรื่อง Lived experience of Thai women and their changing bodies in midlife ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Nursing and Health Sciences (2012), 14, September, page 312-317 Japan

TOP