ข่าวเด่น

ยอดเยี่ยม!! 3 ทีมเด็กนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เวทีประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี2

วันนี้ (30 เม.ย.64) เพจ Ch7HD News ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 โดยมีนิสิต นักศึกษาจาก 87 ทีมทั่วประเทศสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลปรากฎว่า มีผลงานของนักศึกษาจาก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบดังกล่าวด้วยดังนี้

1) ทีมปลาไหลไฟฟ้า ในโจทย์ “Go Green คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” สมาชิกภายในทีมประกอบด้วย นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ ธีรศักดิ์ นิยมเดชา, ภาณุวิชญ์ พลแสง, ธีรพัฒน์ แก้วชำนาญ, สรวุธ ผิวเงิน และพีรวิชญ์ เอ่งฉ้วน  

2 ) ทีมหมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด ในโจทย์ “Education Disruption เด็กรุ่นใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทย” สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์, ทอฝัน ช่วยชู,กานต์ สิทธิฤทธิ์ และจิรายุ มากุล    

และ 3) ทีม Five Man ในโจทย์ “Indy Travel ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของคนวัยมัน”สมาชิกทีมประกอบด้วย นิเทศศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 3 ได้แก่ อัดดีน ตุลยาพงศ์, ธนภัทร เทพจันทร์, พงษ์ศักดิ์ หนูกลับ, เจษฎากร วาหะรักษ์ และอัสรอฟ ลาเต๊ะ – สถาปัตยกรรมศาสตร์  

ทั้งนี้ ทีมปลาไหลไฟฟ้าและทีมหมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด มี อาจารย์ วรรณรัตน์ นาที เป็นอาจารย์ปรึกษา  ส่วนทีม Five Man มี ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3ทีมที่ผ่านเข้ารอบดังกล่าว และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นี้ จะมีการประกาศรายชื่อทีมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ พร้อมรับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า  600,000 บาท  สามารถรับชมพร้อมกันได้ทาง  Live สด  เพจ Ch7HD และ Ch7HD News ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

 

 

 
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง https://www.ch7.com/7hdnewideascontest
#7HDnewideascontest #7HDnewideascontestปี2 #ประกวดสารคดีสั้น #ช่อง7HD #Ch7HD
ที่มา : เพจ Ch7HD News และเพจนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 


TOP