ประกวดดนตรีไทยฯ ครั้งที่ ๕ คึกคักจนถึงวินาทีสุดท้ายของการตัดสิน