ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในชุด Microsoft Office 2010

ท่านที่มีปัญหาทุกข์ใจ เมื่อโปรแกรมสำเร็จรูปในชุด Microsoft Office ทั้ง word, Excel, Power Point ที่ใช้อยู่ทุกวัน เปลี่ยนเวอร์ชั่นไปจาก 2003 เป็น 2007 จนกระทั่งล่าสุด 2010 และ 2012 เพราะปุ่มสำคัญๆที่ใช้งานกันอยู่ทุกวันก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วย ครั้นไม่เปลี่ยนตามก็เกรงจะไม่ทันสมัย จนสร้างความล่าช้าและทุกข์ใจในการทำงานให้กับผู้ใช้อย่างเรา
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฏร์ธานี จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทุกท่านหมดความกังวล และสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเดิม ได้แก่

1. การจัดการงานเอกสารด้วย Microsoft word 2010 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 วันที่ 12 ต.ค.55
2. การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010 รุ่น 3 วันที่ 19 ต.ค.55
3. การใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 วันที่ 14 ธ.ค.55
ค่าธรรมเนียมการอบรม พนักงาน มวล. เพียงท่านละ 1,000 บาท ส่วนบุคคลทั่วไป 1,200 บาท เท่านั้น และยังมีส่วนลดให้อีกมากมาย เพียงท่านสมัครภายในกำหนด
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP