ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ รุ่น 3

เชิญอบรมหลักสูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ รุ่น 3 ในวันที่ 21-22 พ.ย.55 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

เลขานุการ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเลขานุการเปรียบเสมือนเป็นมือขวาของผู้บริหาร มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนผู้บริหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
หลักสูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ จะช่วยให้ผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการ ได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของเลขานุการ ได้เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่ เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ที่ต้องทำงานใกล้ชิดนาย เพื่อให้รู้ขอบข่ายงานกว้างขวาง รอบด้าน สามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน เชิงรุก และนำความรู้ไปพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเลขานุการให้เป็นมืออาชีพ มีโอกาสก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตเลขานุการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท
- สมัครร่วมกับหลักสูตรเทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล
รุ่น 1 จ่ายรวมกันเพียง 3,500 บาท เท่านั้น (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 12 พ.ย. 55 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-secretary3.php

TOP