ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่น 1

เชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่น 1
วันที่ 23 พ.ย.55 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ในการจัดการประชุม ฝ่ายเลขานุการมักรับบทหนักในการจัดเตรียมการประชุม โดยเฉพาะการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ที่มักเป็นปัญหาให้เลขานุการต้องปวดหัวอยู่ร่ำไป ทั้งที่ตั้งใจฟังอย่างดีแล้ว ก็ยังสรุปความไม่ได้ ฟังไม่ชัด ประเด็นสับสน ประธานก็ไม่ช่วยสรุป บันทึกเสียงแล้วก็ยังช่วยไม่ได้มากนัก จะนำมาเขียนเรียบเรียงเป็นรายงานก็แสนยาก

หลักสูตรเทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล จะช่วยให้ผู้ที่ทำหน้าที่จัดการประชุมหรือฝ่ายเลขานุการ ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการจัดทำระเบียบวาระ การจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งเป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือ เทคนิค และทักษะเฉพาะตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากมติของที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติงานในภายหลัง

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตเลขานุการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)


ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

- บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 1,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท
- สมัครร่วมกับหลักสูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ รุ่น 3 จ่ายรวมกันเพียง 3,500 บาท เท่านั้น (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 12 พ.ย. 55 ได้รับส่วนลด ดังนี้

- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-meet1.php

TOP