วารสาร WJST ปีที่ 9 เล่มที่ 19 ออกเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสาร