งานสัมมนาชาดกและเทศน์มหาชาติ เหล่าศาสนิกชนต่างอิ่มบุญกันทั่วหน้า