Location

0 7567 3000

ข่าวทั่วไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของให้แก่ รพ.สนามม.วลัยลักษณ์ และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

23/07/2564

419

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ส่งมอบถุงปันสุข...สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ประกอบด้วย หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาสาขาวิชาบริหารธุรกิจสู้ภัยโควิด ขึ้น โดยมีการนำอาหารและสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น หน้ากาก (Face Shield) อาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นกว่า 10 รายการ ไปร่วมบริจาคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาลสนามสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้แล้วยังมีการมอบถุงปันสุข...สู้ภัยโควิด ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยมูลค่าสิ่งของที่ร่วมบริจาคกว่า 17,000 บาท

ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และนักศึกษาทุกคนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโรคร้ายในครั้งนี้ไปด้วยกัน