กลุ่มวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (CSE) สำนักวิชาการจัดการขอเชิญร่วมเสวนาระดับนานาชาติ "International Symposium of Consumer Culture Theory in Thailand"