ข่าวการศึกษา

องค์การฯ นักศึกษา จัดแข่งกีฬาสีประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด "สีสันแห่งวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี กีฬาสีสามัคคี 20 ปี วลัยลักษณ์"

  
  
 
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ภายใต้แนวคิด "สีสันแห่งวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี กีฬาสีสามัคคี 20 ปี วลัยลักษณ์" ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาคมวลัยลักษณ์และเป็นเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษา ทั้งนี้ในช่วงค่ำของวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน นายสุริยา ทรัพยสาร อุปนายยกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานการแข่งขัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชา ชมรมและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะการแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงความสำพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านวัฒนธรรม ตลอดถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสืบไป
 
นายสุริยา ทรัพยสาร กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในประชาคมวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาอีกด้วย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล แบดมินตัน ตะกร้อ กรีฑา และรักบี้ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ อีกด้วย
 
การแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ มีการตกแต่งขบวนพาเหรดอย่างสวยงาม แสดงออกถึงความคิดในเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของนักศึกษาทุกคณะสีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด "สีสันแห่งวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี กีฬาสีสามัคคี 20 ปี วลัยลักษณ์" ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 สี ประกอบด้วย 1) สีแดง-สูรย์ส่อง 2)สีเหลือง-จันทราฉายแสง 3) สีน้ำเงิน-นภากาศสำแดง 4) สีเขียว-ไพรแผลงจำรูญ 5) สีชมพู-นภศูรย์ศิริชัย และ 6) สีขาว-กฤษนัยเศวตศิลา

ประมวลภาพ

TOP