องค์การฯ นักศึกษา จัดแข่งกีฬาสีประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด "สีสันแห่งวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี กีฬาสีสามัคคี 20 ปี วลัยลักษณ์"