ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมแสดงความยินดีกับ พิธีประทานปริญญาบัตรครั้งที่ 7 ของมหาวิทยาลัย UniMAP ประเทศมาเลเซีย

  
 
ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิธีประทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 7 ของ Universiti Malaysia Perlis หรือ UniMAP ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2555 ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย UniMAP และ ถวายของที่ระลึกแด่ Crown Prince,Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail the Raja Muda และ Princess ในนามของมหาวิทยาลัยในช่วงของ Welcome Dinner Reception และได้รับเชิญขึ้นไปนั่งบนเวทีในช่วงของการประทานปริญญาบัตร
 
และนอกจากนี้ ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา และเยี่ยมชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัย UniMAP ก่อนเดินทางกลับ
 
การเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เป็นโอกาสดียิ่งที่ผู้บริหารจากหลายๆ มหาวิทยาลัยทั้งจากประเทศไทย และจากต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ตลอดจนการวางแผนงานภายใต้ MOU ที่มีอยู่ร่วมกัน
 
ประมวลภาพ


TOP