อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมแสดงความยินดีกับ พิธีประทานปริญญาบัตรครั้งที่ 7 ของมหาวิทยาลัย UniMAP ประเทศมาเลเซีย