มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานเทศกาลรวมพลคนกินปลา และของดีท่าศาลาเมืองน่าอยู่