ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานเทศกาลรวมพลคนกินปลา และของดีท่าศาลาเมืองน่าอยู่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเปิดงาน "รวมพลคนกินปลา และของดีท่าศาลาเมืองน่าอยู่" พร้อมลงนามกับตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน ในแผ่นป้ายคำประกาศเจตนารมณ์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทรงพล สวาทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการประมง ผลิตผลทางการเกษตร สินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวท่าศาลา
 
โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมขบวนพาเหรดคนกินปลา ณ บริเวณลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัสท่าศาลา ถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ และแสดงดนตรีของชมรมดนตรีสากลและวง WU Band ณ เวทีกลาง บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าศาลา
 
เทศกาลรวมพลคนกินปลา และของดีท่าศาลาเมืองน่าอยู่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2555 โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีทำบุญแผ่นดิน 2 ศาสนา คือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ริ้วขบวนพาเหรดรถตกแต่งของดีอำเภอท่าศาลาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การจัดเวทีสาธารณะ ประเด็นท่าศาลาเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่พื้นที่ความมั่นคงด้านอาหารและการท่องเที่ยว การจัดจำหน่ายอาหารทะเล การประกวดและจำหน่ายของดีท่าศาลา ผลผลิตทางการเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การประกวดครัวท่าศาลา การประกวดนกกรงหัวจุก การประกวดสินค้า OTOP สาธิตการร้องเพลงบอก จิบน้ำชา เล่าความหลัง ครั้งอดีตสู่ปัจจุบันสู่อนาคต การแข่งขันการแกะเนื้อปู การงมหอยแครงใน การประกวดกลองยาว การประกวดดนตรีโฟล์คซอง และการประกวดธิดากาชาดท่าศาลาด้วย

ประมวลภาพ

TOP