ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี เชฟรอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบแจกันดอกไม้แก่ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล ภาคฤดูร้อน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์วิ่งแวดล้อม "เกลอเขา เกลอเล" ของชมรมพิทักษ์ทะเล สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP