มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี เชฟรอน