ของเชิญเข้าร่วมโครงการ "รวมพลังคนรุ่นใหม่ หัวใจแอโรบิค"