ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช