ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนำโดย คุณยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ และเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP