ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 5 - 24 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 164 คน และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน โดยจะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และนำชมเมืองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

TOP