ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จ.ทหารบกสุราษฎร์ฯ

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จ.ทหารบกสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้อง 15/3 อาคารบริหาร

TOP