ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จ.ทหารบกสุราษฎร์ฯ