ข่าวทั่วไป

พิธีมอบทุนการศึกษาจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล "ดาราสิงห์ยูสตาร์"

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างทีม "ดาราสิงห์ยูสตาร์" นำโดยเต๋า สมชาย เข็มกลัด, จรณ์ บราโว่, โด่ง สิทธิพร, สมจิตร จงจอหอ, หนุ่ม จันดารา และอีกมากมาย พบทีมประชาคมนคร สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้จัดการแข่งขันเมื่อวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายได้สมทบทุนส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น
 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑๑๙,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ ๙ ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP