นักเรียนจากทั่วภาคใต้ ร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ที่ ม.วลัยลักษณ์