ข่าวเด่น

นักเรียนจากทั่วภาคใต้ ร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ที่ ม.วลัยลักษณ์

  
 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 อบรมติวเข้มแก่นักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ 6 สาขาวิชา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมแข่งขันระดับชาติ โดยมีนักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 227 คน
 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนักเรียนจากทั่วภาคใต้ จำนวน 227 คน เข้าร่วมอบรมติวเข้มใน 6 สาขาวิชา ด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-24 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กล่าวในการปฐมนิเทศฯว่า ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่มาร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการในครั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆพร้อมรองรับการเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอีกด้วย
 
ในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นถือว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นบุคลากรสำคัญที่จะมีส่วนผลักดันเรื่องดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากโครงการโอลิมปิกฯ นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว จะมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในม.วลัยลักษณ์ ขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจเรียน เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์มากที่สุด
 
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 นี้ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 227 คน ประกอบด้วยนักเรียนจากพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง เข้าร่วมอบรม ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ 30 คน เคมี 34 คน ฟิสิกส์ 36 คน ชีววิทยา 34 คน คอมพิวเตอร์ 33 คน และนักเรียนจาก 10 จังหวัดของภาคใต้ คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง สงขลา พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล เข้าร่วมอบรมในสาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 32 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 คน
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมจัดให้มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ เมื่อสิ้นสุดการจัดอบรมครั้งที่ 1 มีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 และจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการได้รับความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ และคณะทำงานโครงการโอลิมปิกวิชาการทุกคน เชื่อมั่นว่า ความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากค่ายโอลิมปิกวิชาการในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ ยังได้บอกถึงผลงานของศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ในปีที่ผ่านมาว่า ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ที่ผ่านมา เด็กชายณวรรต สวัสดิ์ทอง นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตัวแทนของศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ และจะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ "International Astronomy Olympiad ครั้งที่ 17 (17th IAO) 2012 " ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 16 -24 ตุลาคม 2555
 
 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ได้พูดคุยภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จากนั้น พนักงานส่วนประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นำนักเรียนนั่งรถชมเมืองมหาวิทยาลัย 9,000 ไร่ เพื่อได้เห็นภาพรวมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP