ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าวโครงการติดตั้งแนวปะการังเทียมขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตรศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ได้รับเชิญเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมสำรวจจุดที่จะติดตั้งประการังเทียมให้กับโครงการติดตั้งแนวปะการังเทียมขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อลดความแรงของคลื่นกระทบแนวปะการังและชายหาดบริเวณหน้าหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ประมงอำเภอเกาะสมุยและ Fairhouse Villas and Spa ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2555 ณ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพ

TOP