ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังโดยใช้การบำบัดน้ำเชิงนิเวศวิทยาศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ร่วมกับ Fairhouse Villas and Spa ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังโดยใช้การบำบัดน้ำเชิงนิเวศวิทยา (Reef Restoration Initiatives with Ecosystem Philosophy) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ถนนคนเดิน Fisherman's Village หาดบ่อผุด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิทรรศการได้รับความสนใจจากทั้งชาวสมุยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก เป็นการกระตุ้นจิตอนุรักษ์ระบบนิเวศปะการัง และดูแลทรัพยากรทางทะเลบริเวณรอบเกาะสมุย

TOP