ข่าวทั่วไป

เชิญชมแข่งหนังตะลุง มโนห์รา รับรางวัลโล่พระราชทานฯ เอกชัย โขน และอื่นๆ ที่สวนศรีธรรมมาโศกราช เนื่องในงานประเพณีบุญเดือนสิบ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จัดแสดงและแข่งขันทางศิลปะและวัฒนธรรม ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ระหว่างวันที่ ๙-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

๙-๑๑ ต.ค. แข่งหนังตะลุงรอบคัดเลือก
๑๒ ต.ค. แข่งหนังรอบชิงชนะเลิศ
๑๓ ต.ค. แข่งมโนห์รา(โนรา)
๑๔ ต.ค. วงเอกชัย ศรีวิชัย และวงดนตรีชิงช้าสวรรค์ชนะเลิศ ๔ สมัย
๑๕ ต.ค. โขนวิทยาลัยนาฏศิลป์นครฯ หนังตะลุงเล่น
๑๖ ต.ค. ดิเกร์ฮูลู หนังตะลุงสามจังหวัดภาคใต้เล่น
๑๗ ต.ค. หนังถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ๖ คณะ แข่งเพชรตัดเพชร (แชมป์ชิงแชมป์ เช่น วรพจน์ เทียนทอง เอิบ ยอดขุนพล และผวน สำนวนทอง เป็นต้น)
๑๘ ต.ค. ละครนอก วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดิเกร์ฮูลู หนังตะลุง

**
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ทอกเพลงบอก และแหลงใต้ได้แรงอก ทุกวัน
เวลา ๑๙.๓๐ - ๐๑.๐๐ น. แข่งและชมศิลปะและวัฒนะรรมอื่นๆ

หนังตะลุง และ มโนห์รา คณะใดยังไม่ได้สมัครเข้าแข่งขันหรือประชัน สมัครด่วนระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน -๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เชิญผู้รักศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปชมศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้ตามวันเวลาดังกล่าว ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เพื่อฉลองประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๕๕

สืบพงศ์ ธรรมชาติ


TOP