ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรม การจัดการงานเอกสารด้วย Microsoft word 2010 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 วันที่ 12 ต.ค.55

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรม "การจัดการงานเอกสารด้วย Microsoft word 2010 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 3" วันที่ 12 ต.ค.55ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
ท่านจะได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่ 2010 ที่มีรูปร่างหน้าตาและรูปแบบโปรแกรม เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ในการพิมพ์เอกสาร ทำตาราง คำนวณเบื้องต้น ทำจดหมายเวียน จัดแต่งเอกสาร ตลอดจนใช้ทำแผ่นพับ ใบปลิว และงานประชาสัมพันธ์อื่นๆให้สวยงามได้อย่างง่ายดาย
 
พนักงาน มวล. เพียงท่านละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท เท่านั้น โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-word3.php

TOP