ชาววลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระอาสน์