ข่าวทั่วไป

ชาววลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระอาสน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระอาสน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒) เพื่อเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน เรื่องพระวินัยเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้ฉลองศรัทธารับผ้ากฐิน จากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้นำมาทอดถวาย

การทอดกฐินในครั้งนี้ ทางคณะเจ้าภาพต้องการหาปัจจัยซึ่งเป็นบริวารกฐิน สมทบทุนสร้างกำแพงวัดที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการสร้างไปแล้วบางส่วน ใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และยังคงเหลือที่จะดำเนินการสร้างต่อไป ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการดำเนินการสร้างต่อไป จึงอาศัยกำลังศรัทธาจากท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


ขออวยพรให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตลอดจึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

กำหนดการ

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้ากฐิน ณ วัดพระอาสน์
   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเจ้าภาพกฐินจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาถึงวัดพระอาสน์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะเจ้าภาพกฐินร่วมกันรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน
แสดงพระธรรมเทศนาบอกอานิสงส์
ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา
เจ้าภาพกฐินกรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์
เสร็จพิธี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕) ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕) ๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP