ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมโครงการ "WMS เปิดประตูสู่การเรียนรู้ในต่างแดน" โดยสำนักวิชาการจัดการ (WMS)

WMS เปิดประตูสู่การเรียนรู้ในต่างแดน เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และอาจารย์จากหลากหลายแขนงวิชา ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://management.wu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาการจัดการ โทร. 075-672227

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP