ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย ISOL ที่ประเทศมาเลเซีย

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จัดค่าย International Soft Skill and Leadership (ISOL) ให้นักศึกษาจากสถาบันที่มี MOU ร่วมกับ UniMAP เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและพัฒนา Soft Skills ต่างๆ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2555 โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาหญิงที่นับถือศาสนามุสลิม เท่านั้น
 
ในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย Ms. Tasneem Ngango, Ms. Areena Ma'no, Ms. Reeham Che-tem, Ms. Suthida Salaeh และ Ms. Haslinda Nitae
 
อนึ่ง โครงการ International Soft Skill and Leadership (ISOL) เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี Universiti Malaysia Perlis เป็นเจ้าภาพหลัก

ประมวลภาพ

TOP