แจ้งกำหนดการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก