ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งกำหนดการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก "ประดู่เกมส์" ตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 กำหนดประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 14.00 - 14.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
เวลา 14.30 - 15.00 น. กล่าวต้อนรับ /กกมท./ ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน
โดย ผศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ)
เวลา 15.00 -15.30 น. ผู้แทน กกมท. ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน
เวลา 15.30 - 16.30 น. ประชุมผู้จัดการทีม 7 ชนิดกีฬา (อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)
- ห้อง 203 ชนิดกีฬา ฟุตบอล และฟุตซอล
- ห้อง 101 ชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ
- ห้อง 102 ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล/วอลเลย์บอลชายหาด
- ห้องรับรอง(อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) ชนิดกีฬา เปตอง
- ห้องประชุมสำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชนิดกีฬา บาสเกตบอล

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


TOP