ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Edith Cowan University จากประเทศออสเตรเลียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 นี้
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Edith Cowan University (ECU) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี 2543 มีนักศึกษาจาก ECU เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีละประมาณ 6-8 คน ซึ่งในปี 2555 นี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 7 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ภายใต้ชื่อ Theme ว่า "One Health" Discovery from the Thai Experience โดยมี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ทำหน้าที่เป็น Host School/Faculty จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางวิชาการ ชุมชนปฏิบัติ และความรู้ทางศิลปและวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลา 28 วัน คือตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
 
โอกาสนี้ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Edith Cowan University ในวัน จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Toxins in ASEAN Food" โดย Visiting Professor จาก Sriwijaya University, Palembang ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มบรรยายในเวลา 11.00-12.00 น.

TOP