ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรม "การสร้างงานนำเสนอด้วย Ms Power Point 2010 รุ่น 3 วันที่ 19 ต.ค.55

ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม "การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010 รุ่น 3 วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
ผูเข้าอบรมจะได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่ 2010 ที่มีรูปร่างหน้าตาและรูปแบบโปรแกรม เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลป์ และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เพราะโปรแกรมจะจัดหาแม่แบบให้ เมื่อสร้างงานนำเสนอผลงานแล้ว ยังสามารถใส่เสียง บรรยาย เพลง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ต่างๆประกอบ ให้งานนำเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอาจจะพิมพ์เป็นเอกสารประกอบ การบรรยายให้กับผู้ฟัง สร้างเป็นแผ่นใสสำหรับฉาย หรือทำบันทึกย่อ สำหรับผู้พูดก็ได้
 
พนักงาน มวล. เพียงท่านละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท เท่านั้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1 e-mail: wu.surat@gmail.com หรือ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-ppt3.php

TOP