ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมThe 10th Asia TEFL International Conference ภายใต้หัวข้อ "Expanding Horizons of Language and Communication: ELT Issues, Challenges and Implications"ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Dreaming a Possible Dream: Getting Thai Students to Speak English in a Public Speaking Class" ในที่ประชุม The 10th Asia TEFL International Conference ภายใต้หัวข้อ "Expanding Horizons of Language and Communication: ELT Issues, Challenges and Implications" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 ณ Hotel Leela Kempinski, Gurgaon(Delhi, NCR) ประเทศอินเดีย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นำเสนอผลงานประมาณ 600 เรื่อง
 
โอกาสนี้ ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ได้เดินทางไปเยือน มหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru (JNU) ทางตอนใต้ของเมือง New Delhi โดยมี Professor Dr. G.V.C. Naidu, Chairperson of the Centre for South, Central, Southeast Asian & Southwest Pacific Studies, School of International Studies ให้การต้อนรับ และนำชมมหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru มีชื่อเสียงทางด้านสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป ซึ่งสาขาภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญ Professor Dr. G.V.C Naidu มาบรรยายที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "ASEAN&INDIA: Look East Policy
 
อนึ่ง สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ JNU ในอนาคตนั้น จะเน้นในระดับบัณทิตศึกษา โดยเฉพาะในกรอบงานวิจัยและการสัมมนา

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.asiatefl.org/2012conference/conference2.html

TOP