ข่าวเด่น

อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT

อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับคำเชิญเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT จัดโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการนำเทคโนโลยีมาทรานสฟอร์มในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้พูดคุยใน Topic: Building Green, Low-Carbon Data Center ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำเทคโนโลยีมาทรานสฟอร์มในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University ทั้งการจัดการเรียนการสอนในระบบ Smart Classroom, Smart Laboratory, Smart Transportation การนำเทคโนโลยี SDN และ Data Center ที่ประหยัดพลังงานมาใช้ในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่ทันสมัยตั้งแต่กระบวนการทางเวชระเบียน กระทั่งการวินิจฉัยโรค ในรูปแบบSmart Hospital, ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ซึ่งเป็นขับเคลื่อนสู่การเป็น Smart Organization อย่างเต็มรูปแบบ และในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย QS Asia University Rankings 2022 อยู่ในอันดับที่ 551-600 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของประเทศไทย เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการ ก้าวสู่ Word Ranking ของวลัยลักษณ์

งาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัย อัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Cloud, 5G, AI และ Digital Power โดยจัดในรูปแบบ Hybrid Event ประกอบด้วย Smart Healthcare, Smart Energy, Smart Finance, Smart Campus, Smart Education และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

 

 

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 


TOP