สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ KM-DM "หมุนเกลียวความรู้ สู่พฤติกรรมใหม่" 25-27 ธันวาคม 2555