ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ KM-DM "หมุนเกลียวความรู้ สู่พฤติกรรมใหม่" 25-27 ธันวาคม 2555

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการ มหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี 2555 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "หมุนเกลียวความรู้ สู่พฤติกรรมใหม่" วันที่ 25-27 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการประชุม ใบสมัคร และข้อมูลที่พัก ได้ที่ http://nurse2.wu.ac.th

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse2.wu.ac.th

TOP