ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนาม MOU กับ Tadulako University ประเทศอินโดนีเซีย

 
  
 
มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ได้ลงนามความบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU) กับมหาวิทยาลัย Tadulako University ประเทศอินโดนีเซีย โดยกรอบความร่วมมือเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ข้อมูลทางการวิจัย และการจัดสัมมนาหรือประชุมร่วมกัน
 
เมื่อเร็วๆ นี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณะจำนวน 6 คน เดินทางไปลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัย Tadulako University (Universitas Tadulako) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Palu, Central Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย โดยกรอบความร่วมมือเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ข้อมูลทางการวิจัย และการจัดสัมมนาหรือประชุมร่วมกัน การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีวาระคราวละ 5 ปี
 
ผู้สนใจสามารถดูเนื้อหา และกรอบความร่วมมือของ MOU ฉบับนี้ได้ที่เว็ปไซด์ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ http://masterorg.wu.ac.th/file/iro-20120914-161413-sHqlM.pdf
 
ประมวลภาพ

TOP