ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช