ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2555 และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ การบริการวิชาการแก่สังคม และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ในช่วงบ่ายคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์ หน่วยวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม และโบราณสถานตุมปัง

ประมวลภาพ

TOP