ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี ดังนี้

1. นายธีรยุทธ ยุนรอง
2. นายชาญชัย สัตยนนท์
3. นางสาวว.อัจฉรา จำปา
4. นายสุรกาญจน์ ไพชำนาญ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ สโมสร
6. นางสาววิไล สวายน้อย (ติดต่อกลับหมายเลขโทรศัพท์ 084-2469053 ด่วน เรื่องเอกสาร)
7. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรศิริ
8. นางสาวศศิกานต์ อัมพรพันธ์(ติดต่อกลับหมายเลขโทรศัพท์ 084-2469053 ด่วน เรื่องเอกสาร)
9. นางสาวกัญญ์ชลา กีรติรวี
10. นางสาวดุษฎี ร่วมสนิท

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555
เริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6


TOP