ข่าวสุขภาพและกีฬา

บริการรถรับ-ส่งผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการขูดพิษ (กัวซา)

ตามที่โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการขูดพิษ (กัวซา) ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนั้น จึงขอแจ้งบริการรถรางรับ-ส่งพนักงานที่เข้าร่วมอบรมทุกวัน ดังนี้

เวลา 08.40 น.จาก ส่วนอาคารสถานที่ ไปศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาคารไทยบุรี อาคารบริหาร และอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

เวลา 16.00 น. จากอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปอาคารไทยบุรี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส่วนอาคารฯ และอาคารบริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 087-4185620

TOP