Location

0 7567 3000

ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” มั่นใจ 16 เดือนก่อสร้างแล้วเสร็จ

29/11/2564

1624

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” มั่นใจ 16 เดือนก่อสร้างแล้วเสร็จ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่าง นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานมูลนิธิศรีธรรมราชา กับ นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ มูลนิธิศรีธรรมราชา สาขานนทบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า ตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในภาคใต้ที่มีคุณูปการอย่างมากต่อพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณ 20,000 รูป ซึ่งนอกจากเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แล้ว ยังให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้นำศาสนาต่าง ๆ โดยไม่แยกศาสนาด้วย ถือเป็นการดีที่บริษัทซึ่งมาดำเนินการก่อสร้างเป็น บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เพราะเป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่แล้ว และมีการดำเนินงานที่ตรงต่อเวลาและเป็นรูปธรรม แม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด ขณะนี้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ฉะนั้นถือว่ามีความเหมาะสมลงตัวได้บริษัทนี้มารับผิดชอบโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”  

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวต่อว่า ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิศรีธรรมราชา และ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงสมความตั้งใจ เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์และผู้นำศาสนาทุกศาสนา ทั้งนี้ ตามเจตจำนงของมูลนิธิศรีธรรมราชา ภายหลังที่การก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” สำเร็จ จะมีการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านต่อไป

ด้าน นางอรพรรณ โมคกุล รองประธานกรรมการฝ่ายประมาณราคาและการตลาด บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมสูงทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร และระยะเวลา เพราะอยู่ในพื้นที่ บริษัทมีการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่แล้วในบริเวณใกล้เคียงกัน เมื่อทางบริษัททราบว่าจะมีการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ก็มีความสนใจอยากจะร่วมทำบุญ และอยากร่วมงาน จึงได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการก่อสร้างนี้

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงินมาสมทบทุนในครั้งนี้ มูลนิธิมีเงินพร้อมสำหรับการก่อสร้างอาคาร และในขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการในเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำคัญที่สุดคือ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ให้พื้นที่ในการก่อสร้างและเข้าดูแลอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ซึ่งมูลนิธิอยากให้ทุกกระบวนการถูกต้องตามระเบียบราชการอย่างที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติ และสุดท้ายขอขอบคุณบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาดำเนินการก่อสร้าง และหวังว่าจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่บริจาคจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างสมประโยชน์แน่นอนจากการทำงานร่วมกันในครั้งนี้

ตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองรับผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์และผู้นำศาสนาต่าง ๆ จำนวน 94 เตียง โครงการก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 16 เดือน งบประมาณก่อสร้าง 170 ล้านบาท ไม่รวมงบประมาณตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร