ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research"