ข่าวสุขภาพและกีฬา

มวล. เป็นเจ้าภาพกีฬาปัญญาชน รอบคัดเลือกภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ "ประดู่เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2555 นี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ "ประดู่เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม โดยจัดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อและเปตอง ณ สนามกีฬาต่างๆ ภายใน ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 13 สถาบัน มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 1,000 คน
 
ด้วยประสบการณ์ที่ ม.วลัยลักษณ์เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ตลอดจนเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบคัดเลือกมาแล้วหลายครั้ง ทำให้บุคลากรของ ม.วลัยลักษณ์มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง
 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล (ชาย) ฟุตบอล (ชาย) ฟุตซอล (ชาย) วอลเลย์บอล (ชายและหญิง) วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย) และเปตอง (ส่งครบทุกประเภท) โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีใจรักและชอบใน 7 ชนิดกีฬาดังกล่าว ร่วมชมและเชียร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาโดยสามารถดูกำหนดการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.wu.ac.th

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP