ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมเลขานุการมืออาชีพร่วมกับการจดบันทึกรายงานการประชุม วันที่ 21-23 พ.ย.55

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรม "เคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ รุ่น 3 วันที่ 21-22 พ.ย.55" และ "เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล รุ่น 1 วันที่ 23 พ.ย.55" ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
ท่านจะประสบความสำเร็จในหน้าที่เลขานุการ ซึ่งเปรียบเป็นมือขวาผู้บริหาร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เลขานุการยุคใหม่ จึงต้องเรียนรู้เคล็ดลับ เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ทำงานเชิงรุก เพื่อโอกาสก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับ
 
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม สำคัญยิ่งสำหรับเลขานุการ และผู้จัดการประชุม ท่านจะได้เข้าใจวงจรการบริหารการประชุมที่มีประสิทธิผล เทคนิคการจัดทำระเบียบวาระ การจดบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม มารยาทและข้อปฏิบัติสากลในการประชุม เป็นต้น
 
สมัครรวมกัน 2 หลักสูตร จ่ายเพียง 3,500 บาท (บุคคลภายใน 3,000 บาท) เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดพิเศษอีกมากมาย สนใจ โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP