ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 93 อัตรา