ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 93 อัตรา