ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ จำนวน 47 อัตรา