อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ฯ มวล. บรรยาย “ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน”