ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมีจำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรีบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP