ข่าวสุขภาพและกีฬา

เริ่มแล้ว กีฬาปัญญาชน "ประดู่เกมส์" เจ้าภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดเรียบง่าย
ม.วลัยลักษณ์เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ภาคใต้ "ประดู่เกมส์" จัดพิธีเปิดอย่างเรียบง่าย พร้อมแสดงการเป็นเจ้าภาพที่ดีจัดงานเลี้ยงรับรอง ทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 12 สถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ กว่า 1,000 คน อย่างอบอุ่น
 
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก กลุ่มภาคใต้ "ประดู่เกมส์" จัดพิธีเปิดอย่างเรียบง่าย พร้อมแสดงการเป็นเจ้าภาพที่ดีจัดงานเลี้ยงรับรอง ทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 12 สถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ กว่า 1,000 คน อย่างอบอุ่น ณ ศูนย์อาหารกลางคืน ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับนักกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ


 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ประดู่เกมส์" เริ่มจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในนามเจ้าบ้าน อ.ท่าศาลา จากนั้นเป็นการแสดงต้อนรับ ชุดระบำตุมปัง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขบวนป้ายประดู่เกมส์ ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ ต่อด้วยขบวนป้ายสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน เริ่มจาก ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีภาคใต้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏภูเก็ต ม.ราชภัฏยะลา ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.สงขลานครินทร์ ม.หาดใหญ่ และป้ายสถาบันเจ้าภาพ ม.วลัยลักษณ์ ตามลำดับ


 
หลังจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯกล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก กลุ่มภาคใต้ "ประดู่เกมส์" ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม "พลบดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม พุทธศักราช 2556 ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดชลบุรี
 
การแข่งขันกีฬา "ประดู่เกมส์" จะทำการแข่งขันกีฬาใน 7 ชนิดได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และ ฟุตซอล มีคณะผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจาก 12 สถาบัน เข้าร่มประมาณ 1,200 คน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สมาคมกีฬา หน่วยงานภาครัฐละภาคเอกชน


 
ด้าน ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ประธานในพิธีกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกีฬาแห่งปัญญาชนของชาวอุดมศึกษา มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อผลิตนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ในนามผู้แทนคนไทยต่อไป
 
เนื่องจากจำนวนสถาบันและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละปีมีจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องจัดให้มีรอบคัดเลือกขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ในชื่อกลุ่มภาค เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนสถาบันกลุ่มภาคใต้ไปเข้าร่วมแข่งขันในรอบมหกรรมที่สถาบันเจ้าภาพต่อไป ซึ่งปีนี้สถาบันพลศึกษา จังหวัดชลบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม พุทธศักราช 2556
 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกกลุ่มภาคใต้ในครั้งนี้ นอกจากจะมีเป้าหมายหลักเพื่อการคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งรอบมหกรรมแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีให้คณะผู้บริหาร ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอน และนักกีฬาของทุกสถาบันกลุ่มภาคใต้ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างสัมพันธภาพให้สนิทสนมกันมากขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือจัดกิจกรรมอื่นของชาวอุดมศึกษาในอนาคต และที่สำคัญคือ ได้ร่วมกันคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถแท้จริงเป็นผู้แทนของพวกเราสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ไปแข่งขันรอบมหกรรมต่อไป
 
โอกาสนี้อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สมาคมกีฬา คณะผู้บริหารของทุกสถาบัน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาทุกคน พร้อมแสดงความยินดีล่วงหน้ากับนักกีฬาที่จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนของพวกเราชาวอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ที่จะไปแข่งขันในรอบมหกรรมขอให้มุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม เพื่อคว้าชัยชนะและเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวไทยต่อไป
 
จากนั้น นางสาวเนตรชนก สันฐมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นนักกีฬาเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ที่ผ่านมา นำนักกีฬากล่าวปฏิญานตน หลังจากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันและสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมส่งมอบธงกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้แก่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกครั้งต่อไป
 
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ยังมีการแสดงชุดพิเศษ "เสริมปัญญาด้วยความหวัง เสริมพลังด้วยกีฬา" การแสดงของวง WU BAND ซึ่งนักแสดง และนักดนตรี เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทุกคน

ประมวลภาพ 1
ประมวลภาพ 2

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด และ นางสาวอรทัย ตามยุทธ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทีมข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

TOP