เริ่มแล้ว กีฬาปัญญาชน "ประดู่เกมส์" เจ้าภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดเรียบง่าย